• Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen

 • Gezelligheid bij VVBZ

  Natuurlijk is er bij Brandweer Zuilen naast al het uitrukken en oefenen ook tijd voor gezelligheid. Deze gezelligheid wordt in grote mate mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen. Wat 75 jaar geleden begon als een organisatie om de brandweerzorg in de gemeente Zuilen te waarborgen (zie Historie) is sinds Post Zuilen een integraal onderdeel is van Brandweer Utrecht de personeelsvereniging van de leden van de vrijwillige brandweer op Post Zuilen. De VVBZ kent haar eigen bestuur en zorgt voor het beheer van de kantine en organiseert of ondersteunt zij door het jaar heen diverse activiteiten, zoals:

  • De saamhorigheidsdag;
  • De afsluiting van het oefenseizoen;
  • De jaarlijkse feestavond;
  • De quizavond;
  • Open dagen;
  • Jubileumreis;
  • De brandblarentocht.

  De VVBZ maakt zich er ook sterk voor om de partners van de leden van de vrijwillige brandweer te betrekken, want zonder de steun van de partner zou het voor veel leden niet mogelijk zijn om zich in te zetten voor de brandweer.