19 January 2019 | marcel 24. Caravanbrand met dodelijk slachtoffer

Eigenlijk gaat deze brand niet zo zeer over het dodelijke slachtoffer, hoe erg dat ook is. Het is feitelijk de reden dat Zuilen op doordeweekse dagen overdag niet meer ingezet wordt.

Rond 1990 is de Demka gesloopt. Dat was een grote staalfabriek tussen de Amsterdamsestraatweg en het Amsterdamrijnkanaal, waar nu een industrieterrein ligt. Op het braakliggende terrein stond een caravan waar op zeker moment brand is uitgebroken. Rond een uur of 8 à 9 werd er brand gemeld en brandweer Zuilen werd gealarmeerd.

Doordat de werkgelegenheid in Zuilen langzaam wegebde, had het korps Zuilen steeds meer moeite om overdag de bezetting rond te krijgen. Zo ook die dag. Het duurde daarom wat langer voordat we konden uitrukken en eenmaal ter plaatse konden we niets meer doen. Er was weliswaar geen brand meer en de caravan stond er min of meer onbeschadigd bij, maar er was wel wat gebeurd.
De bevelvoerder is verder gaan kijken en trof in de caravan het levenloze lichaam van een persoon aan. Wat bleek: deze persoon was gestikt door de weinige rook en bleek al een paar uur eerder te zijn overleden.

De toenmalige brandweer Utrecht, nu vallen we onder de Veiligheidsregio Utrecht, zat met de trage uitruktijd in hun maag en er werd besloten dat Zuilen voortaan op doordeweekse dagen tussen 6 uur en 18 uur niet meer in dienst zou zijn. Dat was natuurlijk wel een dingetje, want als je overdag niet nodig bent, waarom dan wel in de avond en het weekeinde? Dat is eenvoudig te verklaren: Slagkracht!
Brandweer Utrecht had 4 beroepsposten en 1 vrijwillige post. Bij grote branden, stormdagen of oudjaar zijn extra handjes hard nodig. Bovendien was er een convenant met de gemeente Utrecht, wat bij de annexatie van de gemeente Zuilen met de gemeente Utrecht was gesloten, dat vanuit de gemeente Utrecht de post Zuilen nooit zou mogen worden opgeheven.

Dat post Zuilen overdag dicht ging was ook buurkorpsen niet ontgaan: “Hoe kan dat en dan kan je net zo goed altijd dicht gaan.” Mijn reactie was dan steevast: “Wat ons nu overkomt, namelijk dat de korpsleden niet meer in de buurt van de kazerne werken, gaat landelijk een probleem worden.” Daarnaast ben ik van mening dat de post beter dicht is dan dat de burger vergeefs op de brandweer wacht die na 8 minuten de meldkamer belt dat zij onderbezet zijn en er een volgend korps gealarmeerd moet worden. Post Zuilen is er gegarandeerd ’s avonds en ‘s nachts en overdag gegarandeerd dicht. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

Het blijkt anno 2019 ook feitelijk in het hele land aan de hand te zijn. In heel Nederland worstelen brandweerkorpsen met hun bezetting overdag. Wat ons destijds is overkomen was een gevolg van de arbeidsmigratie binnen Nederland. Gelukkig wordt er nu door de regio’s op geanticipeerd en worden er, indien mogelijk, tijdig maatregelen getroffen om onderbezetting te voorkomen en wordt getracht om op andere wijze de basis brandweerzorg in stand te houden.

Ook binnen brandweer Nederland wordt er op verschillende manieren gekeken om de onderbezetting tot het minimale te beperken en tegenmaatregelen te nemen.

Marcel van Westendorp

Geschreven door: Marcel van Westendorp

Specialist Paraatheid Crisisorganisatie, projectleider.