Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen

 

Natuurlijk is er bij Brandweer Zuilen naast uitrukken en oefenen ook tijd voor gezelligheid. Deze gezelligheid wordt in grote mate mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen.

Wat 85 jaar geleden begon als een organisatie om de brandweerzorg in de gemeente Zuilen te waarborgen (zie Historie) is nu Post Zuilen, een integraal onderdeel van Brandweer Utrecht.  De VVBZ is de personeelsvereniging van de leden van de vrijwillige brandweer op Post Zuilen. De VVBZ kent haar eigen bestuur en zorgt voor het beheer van de kantine en organiseert of ondersteunt door het jaar heen diverse activiteiten, zoals:

  • De saamhorigheidsdag;
  • De afsluiting van het oefenseizoen;
  • De jaarlijkse feestavond;
  • De quizavond;
  • Open dagen;
  • Jubileumreis (bovenstaande foto);
  • De brandblarentocht.

De VVBZ maakt zich er ook sterk voor om de partners van de leden van de vrijwillige brandweer te betrekken, want zonder de steun van de partner zou het voor veel leden niet mogelijk zijn om zich in te zetten voor de brandweer.